Ortaklık Yapısı

PAY SAHİPLERİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI PAY ORANI ( % )
Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş. 97
Kamil Yanıkömeroğlu 3
TOPLAM 100,00