Ortaklık Yapısı

Pay Sahiplerinin Adı, Soyadı

Rönesans Emlak Geliştirme A.Ş.

Kamil Yanıkömeroğlu

TOPLAM

Pay Oranı ( % )

97

3

100,00