Ortaklık Yapısı

Pay Sahiplerinin Adı, Soyadı

Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş.

KYO Yatırım ve Proje Geliştirme A.Ş.

TOPLAM

Pay Oranı ( % )

97

3

100,00