Hakkımızda

Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. Rönesans Varlık ve Proje Yatırımları A.Ş. altında faaliyet gösteren ve Rönesans Holding’in sağlık sektöründeki yatırımcı şirketidir. Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş. 2012 yılında kurulmuş olmasına rağmen, Rönesans Grubu’nun 20 yılı aşan uluslararası müteahhitlik ve 14 yıllık gayrimenkul geliştirme deneyimini kendi bünyesinde birleştirmiş ve daha şimdiden, Türkiye’nin sağlık sektöründeki önde gelen yatırımcılarından biri haline gelmiştir.

Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş., T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı’nın, Adana Entegre Sağlık Kampüsü, Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü, Bursa Entegre Sağlık Kampüsü, İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü, Yozgat Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziantep Şehir Hastanesi”nin inşa edilmesi ve işletilmesine yönelik kamu ihalelerini kazanmıştır. Yaklaşık 3.200.000 m² inşaat alanına ve 8.975 yatak kapasitesine sahip olan bu projeler tamamlanma tarihleri itibarıyla, 25 yıllık bir süre boyunca T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte işletilecektir.

“Kamu Özel İşbirliği (Public Private Partnership – PPP)” modeli ile kısa vadede kamu kaynakları ile yapılması mümkün olmayan bazı sağlık kuruluşlarının özel sektör eliyle finanse edilerek özel sektör tarafından inşa edilmesi, ihalede belirlenmiş olan gerekli ekipman ile donatılması, ardından 25 yıl boyunca işletilmesi karşılığı ödenecek kiralarla, bu yatırımların devlete olan maliyetlerinin uzun vadeye yayılması amaçlanmaktadır. Kamu Özel İşbirliği modeli ile inşa edilecek olan bu projeler sayesinde, ihtiyaç duyulan şehirlerde ve bu şehirlerin çevrelerinde yaşayan insanlara, kısa süre içinde, yüksek kalitede sağlık hizmeti verilmesi olanağı sağlanması hedeflenmektedir.

Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş., mevcut yatırımlarını artırarak, sağlık yatırımları portföyünü hızla genişletmeyi amaçlamaktadır.