İş Sağlığı Güvenliği

İş Sağlığı Güvenliği & Çevre

RÖNESANS Holding A.Ş., Bağlı Ortaklıkları ve İştirakleri olarak faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanlarına, paydaşlarına ve etkileşim içinde olduğu herkese yönelik oluşabilecek her türlü zararın önlenebileceğine inanmaktadır. Bu doğrultuda İş Sağlığı ve Güvenliği’ni (İSG) şirket kültürünün temel değerlerinden biri olarak ele almaktadır.

RÖNESANS, iş güvenliğini bir zorunluluk olarak değil vicdani bir sorumluluk olarak görmektedir. En önemli sorumluluğu, dünyanın bir çok noktasında bir çok milletten olan herbir çalışanını işini güvenli bir şekilde tamamlamasını ve evlerine sağlıklı şekilde dönmesini sağlamaktır. Rönesans’ ın her çalışanı güvensiz bir ortamda işe başlamama ve işi durdurma hakkına sahiptir.

Rönesans’ın İSG kapsamındaki temel ilke ve değerleri;

  • İş güvenliğinde örnek ve sahiplenen yöneticiler
  • Sürekli gelişimi ve önleyici risk yönetimini esas alan yönetim şekli
  • Bilinçli ve eğitimli çalışanlar
  • Altyüklenicileri sisteme dahil etme ve performans takibi
  • Uyumluluk takibi
  • İyi uygulamaları teşvik etme ve ödüllendirme