Çevre ve Sosyal Sorumluluk

Politika ve Stratejiler

UN Global Compact imzacısı olan Rönesans, yer aldığı bütün projelerde ve işletmelerde uyguladığı Çevresel ve Sosyal  Sürdürülebilirlik felsefesi sayesinde tüm paydaşlarını, yerel halkı ve çevreyi pozitif yönde etkilerken, insan sağlığını, doğal ve kültürel mirası da korumaktadır. Yaptığımız her işin temelinde yatan ‘insan, çevre ve ekonomi’ yaklaşımının getirdiği sürdürülebilir uygulamalarla; çevre ve sosyal hayata olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda gelecek nesillere uzun soluklu ekonomik faydalar da sağlayacağımıza inanıyoruz.

Yürüttülen tüm projelerde paydaşlar, yerel halk ve çevre üzerinde olumlu etki yaratmak amacıyla, tüm çalışma alanlarında organizasyon yapısını, yönetim sistemini ve uygulama yöntemlerini her türlü kanun, düzenleme ve standartlara uygun olarak yapılandırmaktadır.

Sera Gazı Emisyonu ve Karbon Ayak İzi

Küresel ısınmanın ana sebeplerinden biri olan Sera gazı emisyonları 2015’te kabul edilen Paris Antlaşması ile yeniden odak noktası haline gelmiştir. Rönesans Holding inşaat ve işletme sektöründe sera gazı emisyonlarının takibi ile ilgili farkındalık yaratılması konusunda öncü olmayı amaçlayarak sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Sera gazı Emisyonu Yönetim Sistemi, Rönesans Holding grup şirketlerinin yürüttüğü tüm proje ve işletmelerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve kontrolü için oluşturulmaktadır. Bu sistemin amacı, Rönesans Holding olarak yürüttüğümüz tüm proje ve faliyetlerden dolayı ortaya çıkabilecek sera gazı emisyonlarının belirlenmesi, grup şirketlerin tamamı tarafından takibi ve ileriye dönük olarak azaltılması için kurumsal hedeflerin belirlenmesidir. Bu kapsamda yürütülen proje ve faliyetler uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar ve ISO 14064 standardı göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Sera gazı Emisyonu Yönetim Sistemi ile proje ve işletmelerde periyodik olarak karbon ayak izi raporları hazırlanması da hedeflenmektedir.

Biyoçeşitlilik

Rönesans, biyolojik çeşitliliğin korunmasını, ekosistem hizmetlerinin sürdürülmesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedef alır.

Rönesans, proje ve işletmelerinde öncelikli olarak biyoçeşitlilik ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldıracak şekilde planlama yapar. Olumsuz etkileri ortadan kaldırmak mümkün olmadığında, olumsuz etkiyi en aza indirmeyi amaçlar. Faaliyetleri biyoçeşitliliği ve geçim kaynakları için biyoçeşitliliğe bağlı olan toplulukları etkilediğinde, habitatları veya ekosistemleri iyileştirmeye yardımcı olacak önlemler alır.

Atık Yönetimi

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik hedeflerinin karşılanması açısından,  atığın oluşmasını önlemek, kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak,  ayrıştırmak, geri dönüştürmek, geri kazanmak, bertaraf etmek ve bertaraf sonrası kontrol ve denetlemeyi sağlamak Rönesans’ın öncelikli ilkeleridir.

Rönesans Holding grup şirketleri bünyesindeki proje ve işletmelerde yürütülen faaliyetlerden dolayı oluşan atıkların takibi ve yönetimi etkin bir biçimde yürütülmektedir.

LEED SÜREÇLERİ

Rönesans Holding, çevre sorumluluğu ile hareket ederek gerçekleştirdiği projelerde çevre sağlığını tehdit eden sorunları önlemek amacıyla sürdürülebilir stratejiler hayata geçirmektedir. Rönesans, benimsediği stratejiler ile USGBC (United States Green Building Council) tarafından verilen ve çevre alanındaki en önemli sertifikalarından biri olan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sertifikasına sahip birçok projeye imza atmıştır.

Sürekli gelişim prensibi ve çevre sorumluluğu bilincini kurumsal kültürünün bir parçası haline getiren Rönesans, projelerinin sürdürülebilirlik ilkeleri ile tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesi konusunda sektörün öncü ve lider şirketi olarak gösterilmektedir.

Çevre sorumluluğu ile hareket eden Rönesans, başarılı olmuş yeşil bina uygulamaları ile sektörün önemli oyuncularından biri olmuştur. Rönesans’ın, LEED sertifikası almış olan yapılarından bazıları:

  • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Rusya’nın ilk ofis binası Renaissance Pravda
  • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk özel okulu TED Rönesans Koleji
  • LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk yüksek yapısı olan A sınıfı ofis projesi 
Rönesans Tower (Allianz Tower)
  • LEED Platin Sertifikası almaya hak kazanan Türkiye’nin ve Avrupa’nın ilk Kampüs Projesi olan RönesansBiz Küçükyalı Ofis Projesi
  • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan Türkiye’nin ilk hastanesi Yozgat Şehir Hastanesi
  • LEED Platin Sertifikası’nı almaya hak kazanan Rusya’nın ilk projesi Renaissance Business Park
  • LEED Altın Sertifikası’nı almaya hak kazanan ilk alışveriş merkezi “ Hilltown AVM Projesi ” oldu