Etik İlkeler

Etik İlkeler

Dünyanın farklı bölgelerinde inşaat ve yatırım faaliyetleri bulunan bir grup olarak Rönesans Holding’in önceliği, faaliyette bulunduğu ülkelerin yasalarına, sözleşme taahhütlerine tam uyum sağlamak ve genel kabul görmüş etik davranış kurallarına uygun hareket etmektir. Bu öncelik ve Rönesans Holding Etik ve Uyum Programı çerçevesinde, tüm Rönesans çalışanları, Rönesans adına hareket eden taraflar ve iş ortakları için İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği ile etik ve uyum politikaları oluşturulmuştur.

İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği ile birlikte, diğer etik ve uyum politikaları aracılığıyla
Rönesans’ın etik ilkeleri ve temel değerlerini;
Rönesans’ın faaliyetlerini yürütürken bu etik ilkeleri ve temel değerleri sürdürme taahhüdünü ortaya koymak amaçlanmaktadır.

Rönesans, yönetim organları dahil olmak üzere tüm personeli ile faaliyetlerini İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği ve diğer etik ve uyum politikalarına uygun olarak yürütmekten sorumludur. Üçüncü Tarafların ise faaliyetlerinde bu yönetmelik ve politikalara uygun hareket etmeleri beklenir.

Rönesans Holding İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği ile destekleyici politikalara buradan ulaşabilirsiniz.

Rönesans Etik Hattı

Herhangi bir Rönesans çalışanı veya Üçüncü Taraf’ın İş Etiği ve Davranış Kuralları Yönetmeliği’ne veya uygulanabilir mevzuata aykırı herhangi bir eylemi, Rönesans’ın itibarına zarar verebileceği gibi çalışma ortamı için de tehlikelidir. Bu nedenle, bir Rönesans çalışanının veya Üçüncü Taraf’ın herhangi bir mevzuata veya etik ilkelere aykırı duruma tanık olması veya bu gibi durumlardan şüphelenmesi durumunda, bu durumun gecikmeksizin ilgili kanallara bildirilmesi beklenmektedir.

Rönesans yapılan tüm bildirimleri ciddiye almaktadır. Alınan tüm bildirimler, yasal bir zorunluluk olmadıkça mümkün olduğu kadar gizli tutulmaktadır.

Bildirim yapılabilecek alternatif kanallar aşağıda listelenmiştir:
E-posta: ethics@ronesans.com

Telefon: 0 850 400 85 85