Kadın

WEPs İMZACISI

Kadının Güçlenmesi Prensipleri

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Women’s Empowerment Principles-WEPs (Kadının Güçlenmesi Prensipleri) platformunun prensip ve kurallarını kabul ediyor, takip diyor ve altına imza atıyoruz.

Şubat 2016’dan bu yana oluşumun 7 ilkesine bağlı kalıyor, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek çevresel ve sosyal şirket politikalarını da artırmayı hedefliyoruz.

“Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ne paralel olarak, performans göstergelerini ve raporlama pratiklerini inceleyip analiz edebilmeye olanak sağlayacak bir cinsiyet merceği de geliştiriyoruz.

“Kadının Güçlenmesi Prensipleri” platformu kapsamında benimsediğimiz 7 ilke:

  • Rönesans Holding, cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlar.
  • Bu kapsamda Rönesans Holding, tüm kadın ve erkeklere işte adil davranılmasını, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesini taahhüt eder.
  • Tüm kadın ve erkeklere sağlık, güvenlik ve refah sağlanmasına destek verir.
  • Holding, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim imkânlarıyla desteklenmesinde rol oynar.
  • Aynı zamanda kadınları güçlendiren girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanmasına destek verir.
  • Toplumsal inisiyatifler ve destekler aracılığıyla eşitliği teşvik eder.
  • Holding, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gelişimi ölçülmesini ve halka şeffafça raporlanmasını sağlar.

Meslek Lisesi Koçları

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği işbirliği ile yürütülen Meslek Lisesi Koçları Projesine, Rönesans Gönüllü Takımı da 20 gönüllü koçu ile dâhil oldu.

Küçükyalı Endüstri ve Teknik Meslek Lisesi’nin, İnşaat Teknolojileri Bölümü’nde okuyan 90 kız öğrenciye mentörlük yapan Rönesans çalışanlarından oluşan gönüllü koçlar, öğrencilerin bir yandan sosyalleşmelerine ve gelişimlerine destek olurken, bir yandan da rol model olarak mesleki gelişimlerinde rehberlik ederek bir yılda 750 gönüllülük saatine ulaştı.